GOOD FIVE

좋게 생각하고 좋게 보고 좋게 듣고 좋게 말하고 좋게 행동합시다

 

모민영상

 

icon-heading.png

 

 

 

 1. 2019년 12월 1일 신상찬 장립집사 외 5명

  Date2019.12.01 Category특송
  Read More
 2. 2019년 11월 29일 초등1부 특송

  Date2019.12.01 Category기관특송
  Read More
 3. 2019년 11월 24일 특송

  Date2019.11.24 Category특송
  Read More
 4. 2019년 11월 22일 초등2부 특송

  Date2019.11.23 Category기관특송
  Read More
 5. 2019년 11월 17일 연주공연 크로마하프팀

  Date2019.11.20 Category특송
  Read More
 6. 2019년 11월 17일 성경암송 다니엘스쿨 학생일동

  Date2019.11.17 Category성경암송
  Read More
 7. 2019년 11월 15일 초등3부 특송

  Date2019.11.17 Category기관특송
  Read More
 8. 2019년 11월 8일 중등부 특송

  Date2019.11.17 Category기관특송
  Read More
 9. 2019년 11월 10일 학습세례입교식

  Date2019.11.10 Category특송
  Read More
 10. 2019년 11월 10일 성경암송 행복아카데미

  Date2019.11.10 Category성경암송
  Read More
 11. 2019년 11월 3일 조기숙 전도사 특송

  Date2019.11.03 Category특송
  Read More
 12. 2019년 11월 3일 강 윤 자매 특송

  Date2019.11.03 Category특송
  Read More
 13. 2019년 11월 3일 박은미 집사 특송

  Date2019.11.03 Category특송
  Read More
 14. 2019년 11월 1일 고등부 특송

  Date2019.11.03 Category기관특송
  Read More
 15. 2019년 10월 27일 김해지방SFC

  Date2019.10.30 Category특송
  Read More
 16. 2019년 10월 25일 청년1부 특송

  Date2019.10.27 Category기관특송
  Read More
 17. 2019년 10월 18일 청년2부 특송

  Date2019.10.20 Category기관특송
  Read More
 18. 2019년 10월 11일 청년3부 특송

  Date2019.10.12 Category기관특송
  Read More
 19. 2019년 10월 6일 성경암송 다니엘스쿨 학생일동

  Date2019.10.06 Category성경암송
  Read More
 20. 2019년 10월 6일 행복나눔축제 발대식

  Date2019.10.06
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 Next
/ 6